Magtige Wraak Towerspreuke – Muti


Magtige towerspreuke… wees versigtig! Baie mense dink dat towerspreuke net n’ eenrigting straat is. Baie mense dink dat die persoon wat die towerspreuk maak of gebruik, nie geaffekteer sal word deur die towerspreuk nie. Dit is n’ baie verkeerde denkwyse. n’ Ware towerspreuk behels albei partye. Indien jy n’ magtige wraak towerspreuk laat maak by ntoordokter, dan is jy, die toordokter en die persoon op wie jy wraak soek, verbonde aan die towerkuns, n’ Beter manier om mee te begin, is n’ vergifnis towerspreuk en n’ verantwoordelike heks sal dit eerste aanbied voor enige tipe towerkunste wat seermaak.

Toerspreuke is soos enigeiets anders in die heelal, hul werk met energie en lig. n’ Towerspreuk deur n’ towernaar of n’ heks, gebruik dieselfde energie, net op verskillende maniere. Dit is alles net energie wat gebuig en gemanipuleer word om die benodighede van die towernaar of heks te pas.

  • Wraak Towerspreuke

n’ Wraak towerspreuk het die energie van al 3 die persone verbonde aan die towerspreuk. Die mag van die heks is om die energie van die ander twee partye te buig om n’ omgewing van wraak te skep. Die toordokter sal van jou haat en jou lus vir wraak suig, dit omvorm en na die persoon, wat jy wil seermaak, buig. Terwyl dit eenvoudig mag blyk, kan dit baie gevaarlik wees vir al 3 partye. Sodra die towerspreuk ge-energiseer is deur die intensie om seer te maak, sal dit sy intensie uitsoek en vervul. Indien die persoon wat jy probeer seermaak, sterker is as jou toordokter, of n’ magtige beskermings towerspreuk het, moet hierdie “haat energie” of “wraaks energie” iewers heen gaan. Dit kan nie net verdwyn nie. Die wraak towerspreuk gaan terug na waar die minste weerstand is. Nie na die toordokter nie, juis omdat hy die mag het om dit te vermy, maar terug na die persoon wat wraak soek. Die towerspreuk sal terugslaan op jou en jy sal opeindig om seer gemaak te word deur jou eie wraak.

  • Vergifnis Towerspreuk

Dit vat n’ baie magtige heks om magtige wraak towerspreuke te bewerk. n’ Heks of n’ toordokter wat weet wat die towerkunste behels, sal dit weet. n’ Praktiseerder wat enige sin van verantwoordelikheid het, sal die gevare baie duidelik aan jou stel. Hul sal eers elke moontlikheid, dat jy nie die towerkunste hoef te gebruik om jou probleme mee op te los nie, uit soek. Dikwels is n’ beter towerspreuk n’ vergifnis towerspreuk. Dit is n’ tipe towerspreuk wat jy in sangoma opleiding kan leer, siendende dat sangomas met goeie energie werk, hulle mense dien, en nie hul eie sakke nie.

African Healers – Traditional Healers South Africa

Wraak Towerspreuke

 Wat is n’ wraak towerspreuk? Presies net wat dit se. Dit is n’ towerspreuk om iemand terug te kry. Hulle is gewoonlik vieslike towerspreuke wat afgesegde geliefdes, of besigheidsmanne wat verneuk voel, op mekaar plaas. Wraak is gif vir die een wat kwaad voel, en om kwaad te wees maak net die een wal kwaad is seer. Indien jy n’ wraak towerspreuk gebruik, sal julle al twee seer kry.

Wees dog net versigtig. In die geestes wereld is niks verniet nie. vergeet maar van die geld wat jy aan die toordokter betaal. Ek praat hier van die natuurlike wette van die heelal waaronder die geestes wereld val. Wat jy saai, sal jy maai. Om n’ wraak towerspreuk te gebruik sal jou verander. Jou persoonlike energie sal na wraak stink en enige heldersiendendes, mediums en psigiese mense sal dit vinnig optel. Vergeet liewer en vergeet! Jy sal n’ magtige heks nodig he om n’ wraak towerspreuk te weef. n’ Tradisionele geneeser of sangoma sal jou nie help nie. Jy het iemand nodig wat bereid is om donkere towerkunste te gebruik, aangesien enige goeie heks of geneeser sal weier om enige iemand seer te maak. Sodra jy n’ bose towernaar betaak het, neem net wel baie goeie kennis, het die towernaar nou eienaarskap van n’ gedeelte van jou. n’ Stukkie van jou siel is nou bedorwe deur die donkere kunste en is nou muti vir die wraak wat hy nou moet gebruik.

African Healers – Traditional Healers South Africa

Muti: Wat is dit?

Die Zoeloe woord “umuthi” het 3 betekenisse. Dit is boom, boom bas en medisyne. Dit word dikwels verkeerd gespel en dikwels verkeerd uitgespreek as “Muti” deur westerse mense. Muti het n’ baie slegte reputasie in Afrika, en word geblameer vir baie moorde wat plaas vind. Kinders is dikwels die slagoffers van so genaamde “muti moorde”, wat die moord is van mense vir hul liggamsdele vir die gebruik van muti.

Sangomas maak nie gebruik van hierdie praktyk nie en n’ heks wat wel gebruik maak van muti, word n’ “umthakathi” genoem. n’ “Umthakathi” is n’ baie magtige heks wat donker towerkunste praktiseer. Baie mense word daarvan beskuldig dat hulle umthakathi is en dit lei gewoonlik tot moord op die beskuldigde party. Towerspreuke word teen umthakathi gebruik en dit word deur magtige umthakathi gebruik. Sangomas, of iSangomas, sal mense help beskerm teen hierdie hekse en teen tokolosies wat som deur magtige hekse gebruik word.

Liefdes Towerspreuke

Verlore Liefdes Towerspreuke is nie altyd die antwoord nie. Vra jouself liewer: “Hoekom het ek my geliefde verloor? Was dit iets wat ek gedoen het?”. As dit wel was, dan is jou mees eenvoudigste verlore liefdes towerspreuk net bloot eenvoudig om op te hou om die dinge te doen wat jou geliefde weg gejaag het.

Indien jou geliefde na iemand anders se arms heen gegaan het, miskien is die persoon net nie meer lief vir jou nie. In hierdie geval, om n’ liefdes towerspreuk op die persoon te plaas, mag dalk die verkeerde opsie wees. Liefde moet vrulik gegee word. So nie, is dit nie ware liefde nie, maar n’ vloek op die persoon wat die towerspreuk geplaas het. Indien jy n’ towerspeuk gehad het wat op jou geplaas is, sal dieselfde towerspreuk brekers help.

Sangomas

Towerkunste en heksery word wydeliks regoor Afrika gepraktiseed. Dit is baie maklik om n’ toordokter, of n’ towernaar, of n’ sangoma te vind wat gewillig is om jou geld te vat. Daar is geneesers in Gauteng en sangomsa in Kaapstad. Trouens, selfs in jou plattelandse dorpie. Vra vir n’ goeie Sangoma, iemand van jou dorpie is altyd die beste. Tensy jy baie verlee is oor die verlore liefdes towerspreuk wat jy wil plaas! In daai geval, moet jy n’ toordokter soek wat nie jou familie of vriende ken nie. Jy sal ook weet, as jy verlee is oor die liefdes towerspreuk, dat dit miskien nie die beste ding is om te doen nie.

Posted in Traditional Healers South Africa | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Real wiccan spells

Real wiccan spells are never used to harm people – true white witches, whether Africa witches or western witches do not use magic, spells or potions that would harm – any kind of harm to any living creature. The witches will mix love potions and even make powerful money spells, but for good only. The love spell would not bewitch the other, but perhaps make them notice you, and that would be all – a money spell would help you to pick the right numbers for the lotto, but would not seek to take another persons wealth.

A white witch would never cast a revenge spell, or a curse to hurt another, although they would know how, to so as to be able to prepare protection spells that work effectively against these evil spells. Wiccan spells help those who have been bewitched by a spell. I have never had a  spell on me, or a curse on me. So I cannot know how that must be. Many people have though and will use a white witch, who knows real wiccan spells, to help with breaking the bewitchment.

Posted in Wiccan spells | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Love spells that harm

Loves spells by a powerful sorcerer can often do more harm than good. While it is a nice thought that you can use a powerful spell to make someone fall in love with you, it often will not work out as you planned. For a passion spell, or a loving spell to work – the person you are putting the spell on must not be in love with someone else. The person must have the same interests and passions as you and the person, if they met you, must have a good chance of loving you without a spell. All a good love spell can do is help the person to notice you, and open their emotions to love youIT CANNOT FORCE LOVE. An evil love spell, on the other hand can bewitch a person, causing them to lose their own thoughts and passions and therefore curse them with a love for you. I use the word “curse” because once a person has been forced, or controlled. it is not a love spell but a love curse.

True happiness, or love, cannot be found through a love curse, you will need a very powerful love spell to maintain this curse, and it will have to be a binding love curse that will hold the person in it’s power as long as you want the affections of that person. A binding love spell is a curse – because it controls a person into being and doing what they would not normaly do, or be. A protection spell can sometimes help if you have had a love curse placed on you, or a revenge spell. How do you know if you have had a love spell placed on you? There will be signs – look for them – if you are being abused and still stay it is a good sign that you are bewitched.

Posted in Traditional Healers South Africa | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Bind Runes for spell making

Runes are an ancient form of magic. The magic in the runes is the magic in yourself. Individual runes can be used in spell making – but bind runes are far more powerful for spell making – whether you want a bind rune as a love spell or a spell to give up smoking. While isangoma and witch doctors use other ways to craft their spells and potions – these bind runes are as equally powerful as any love potion.

bind rune for winning the lotto

Win the lotto

A bind rune is several rune symbols drawn together – the result is a bind rune and can be used for many different things. A rune works with your subconscious and higher self – meaning you are the wizard and you make you own spells. A tarot reader can help to see your future – and a bind rune can help to change that future outcome.

Spells to give up smoking and love potions are offered by many healers in South Africa. While spell making can be difficult – the bind runes are an easy way to make your own spells.

Posted in Traditional Healers South Africa | Tagged , , , , , , | Leave a comment

African myths and Legends

African myths and Legends

Two of the most famous African myths and Legends are the Tokoloshe and Nyaminyami. Both of these legends are from Southern Africa. The Nyami Nyami is a wonderful myth – in fact if there was a case for a symbol for UBUNTU – it should be this iconic symbol. Many people who have visited Vic Falls buy a Nyaminyami pendant to remember their trip. Both of these African symbols are well documented and known by most South Africans and visitors to South Africa. One good and helpful, one evil and a trouble maker – both etched into the minds of Africa.

The tokoloshe, on the other hand, is not so well loved – being an evil entity, people are looking to buy a charm against the tokoloshes. African myths and Legends is not where the average South African would place The Tokoloshes – he is real for them – very real. Many people in South Africa have problems with tokoloshes – and they will often pay good money for a traditional healer to find a way to get rid of the tokoloshe. Sangomas and witch doctors can both help in this regard – but watch out – many witch doctors in South Africa actually use the tokoloshe to help them in their spells and evil work – it is often difficult to tell the difference between good practitioners and bad practitioners. Traditional healers are usually not involved in black magic. Casting spells and curses is certainly part of the so called African occult. How to spell is not knowledge that you will get from any witch doctor – unless you are prepared to go through extensive Sangoma training. And witchcraft training is unlikely to include anything which creates harm. You will have to work hard and be pretty brave – Sangoma initiation ceremonies are not for the faint hearted.

Posted in Traditional Healers South Africa | Tagged , , , , , , , | 1 Comment